top of page
A Better Tomorrow

VISIE EN MISSIE

De wereld waarnaar wij streven.

Visie:
we streven naar een wereld waarin men zo veel mogelijk wordt gestimuleerd en ondersteund om hun eigen kracht te vergoten, waar je zelf de controle neemt over je leven en carrière, waar we voorbereid zijn om met conflicten om te kunnen gaan, om te zorgen dat we onze doelen kunnen bereiken en onze plannen, technologie en wetenschap gebruiken om nog verder om controle over onze eigen omstandigheden te kunnen nemen. Centraal leiderschap zou minder nodig zijn omdat mensen gestimuleerd worden om op een effectieve, niet onnodig destructieve manier te gaan voor wat ze willen. Toch zou er een regering zijn, die zou zorgen dat men hoe dan ook de meest basale bestaansmiddelen (voeding, water, onderdak zorg) heeft en hulp (in de vorm van praktisch maatwerk educatie) voor het proactief en op niet-zelf saboterende manier streven naar een zelfgekozen doel. Hierdoor zou die overheid waarschijnlijk steeds minder nodig worden, maar ze zou er toch zijn om te helpen wie dat nodig heeft en maatregelen nemen zodat mensen hun eigen kracht steeds verder kunnen ontwikkelen/vergroten.

Hoe ziet dat er concreet uit?
We streven ernaar dat je in het onderwijsstelsel eerst zou kunnen kunnen ontdekken wat bij je past door het actief te doen, door een operatie te simuleren, administratieve taken uit te voeren, of een opdracht krijgen om te programmeren of een machine te repareren, om maar een paar voorbeelden te noemen. Als je een ambitie hebt krijg je op maatwerk training om de vaardigheden te ontwikkelen die je nodigt hebt, zij het technische skills, sociale vaardigheden, medische, artistieke , wetenschappelijke of militaire, we streven ernaar om te zorgen dat je zo goed mogelijk je doel kunt nastreven

Als iemand van ons op het moment niet financieel zelfstandig is zorgen we dat diegene altijd tenminste een kleine kamer heeft, een bed, gezonde voeding en toegang tot zorg en onderwijs. (Dit samen met wetenschap moeten de belangrijkste uitgaven zijn voor de overheid, verder zijn klimaat en defensie de belangrijkste voor een toekomstbestendige samenleving.

*bezuinigen kan op koningsrelaties, cultuur, internationale hulp en het sociaal zekerheidstelsel kan efficiënter door vooral de directe basisbehoeften te voorzien en alleen voor permanent arbeidsongeschikten een inkomen in geld aanbieden.

Over veiligheid en vrijheid

Als je geen directe schade doet aan mensen zoals diefstal, geweld wat niet voor zelfverdediging is of het direct vergiftigen van iemands leefomgeving, heb je min of meer vrij spel om te doen wat je wil. Je kunt zelf bepalen wat je doet met je leven en carrière. We zullen belasting innen maar je houdt altijd minstens 50% van je inkomen, hoe rijk je ook bent, al heb je miljarden, want succesvol zijn mag en wensen we iedereen toe. Kiest iemand om toch rechtstreeks iemand geweld aan te doen dan detineert de overheid mensen zolang er een acute dreiging is dat iemand dat gedrag zal herhalen. Verder moet degene diensten verlenen of geld betalen om de schade te herstellen, en daar moet het slachtoffer inspraak op krijgen, door middel van mediation. Er moet een voorzichtig proces komen om criminelen een niet-destructief pad te helpen vinden en als ze dat volgen kan het proces van re-integratie in de samenleving plaatsvinden met follow-up om te kijken of iemand dat pad blijft volgen.


Defensie

Hoewel oorlog voor ons gelukkig een lange tijd is weggebleven, zien we toch hoe fragiel vrede kan zijn, hoe mooi het ook zou zijn als internationale rechten ons daadwerkelijk zouden beschermen van genocide, burgerslachtoffers en slavernij, niets houdt tirannen en oorlogsmisdadigers tegen, behalve de macht en moed van ons leger. We  zetten daarom in op realistische training,  2% van het BBP aan defensie, een nucleair wapenprogramma en veiligheid van die wapenfaciliteiten. De atoombom hoe verschrikkelijk ook, is het enige wat een aanval op houders ervan tot nu toe heeft voorkomen. Diplomatie, internationale handel en samenwerking helpen ook maar zijn geen garantie.

Over internationale samenwerking

Goede diplomatieke banden, handel en samenwerking zijn op zich wenselijk maar ze zijn geen wondermiddelen en niet altijd het belangrijkste voor een natie. Andere landen hebben lang niet altijd dezelfde belangen als ons. Om die reden pleiten we voor vrijblijvende samenwerking met de EU, tegen een Europees leger en voor nationale soevereiniteit.


Wetenschap en technologie:

Wetenschap en technologie geven ons controle over de natuur en bieden nog meer nieuwe mogelijkheden, we willen zorgen dat onderzoek en R&D van hoge kwaliteit plaatsvindt in de samenleving. Voor nieuwe technieken als genetische modificatie of sociale media zijn we dan ook niet bang, we halen blokkades weg waar mogelijk zodat men kan innoveren.

Over gelijkheid en rechtvaardigheid

Iedereen is gelijk voor de wet, dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op een eerlijke rechtszaak en de wet voor iedereen geldt. De overheid is een heel machtige organisatie die geweld tegen burgers kan gebruiken en mensen financieel kan ruineren, soms zelfs onbedoeld. Daarom moet die macht zo min mogelijk worden ingezet, wel om belasting te innen om mensen te voorzien in hun basisbehoeften en andere voorzieningen en om men te beschermen tegen geweld en diefstal, niet om afgunst of wraakzuchtigheid te uiten in beleid.

Over klimaat en milieu

Met innovatieve technologie gaan we klimaatverandering te lijf, we berekenen wat de meest effectieve en efficiënte opties zijn qua CO2-reductie en implementeren die en delen de kennis zodat andere landen dit ook kunnen doen. We staan verder toe dat de mens een grote invloed uitoefent op het milieu, biodiversiteit en de stikstofcrisis zijn daarom voor ons minder belangrijk, de uitstervende organismen kunnen in reservaten worden gehouden en hun DNA opgeslagen, in onze optiek mag de mens de gehele natuur naar eigen hand zetten zolang de lange termijn leefbaarheid voor mensen van het gebied maar niet onnodig verlaagd wordt. Want de regering is er voor de mensen.

Visie en missie: About Us
bottom of page