top of page
black-textile-41949.jpg

INTERNATIONAAL

Spelen op het wereldtoneel

Onze eigen weg banen. De beste weg.

GEBALANCEERDE IMMIGRATIE

Voordat vluchtelingen of immigranten kunnen worden binnengelaten, moet eerst getoetst worden of de economie en sociale cohesie goed genoeg en of de staat het aankan.

AUTONOMIE OM TE KIEZEN

We zijn voor internationale samenwerking maar we gaan niet onze vrijheid verloochenen voor bijvoorbeeld de EU of China. De landelijke politiek blijft soeverein.

VRIJHANDEL

De globale markt geeft ons vaak betere opties. En wij kunnen die markt soms ook beter opties bieden. Concurrentie is daarom toegestaan.

Internationaal: Causes
bottom of page