top of page
Search

AI moet vrij ontwikkeld kunnen worden


Waarom? - AI kan taken die we liever vermijden zoals sorteer-en papierwerk. Producten maken die ons anders veel geld en uren zouden hebben gekost. Het zou gigantische hoeveelheden gegevens kunnen verwerken zoals DNA codes en ons wellicht veel dichter brengen bij genezen van ziektes waarvan het vroeger ondenkbaar was zoals Alzheimer of Downsyndroom. Kortom: Effectiever worden in alles en onze tijd en aandacht zoveel mogelijk kunnen besteden aan wat wij zelf willen.


Maar gaat AI de mensheid niet vernietigen? - Dat is onwaarschijnlijk, er zijn heel veel verschillende AI's die nu gemaakt worden met verschillende richtlijnen. De kans dat we allemaal tegelijk controle zouden verliezen over de AI is klein. Waarschijnlijker is dat landen militaire AI's gaan inzetten, dan moeten we juist voorkomen dat wij alleen nog menselijke capaciteit hebben terwijl andere landen ons met een veel machtiger en dodelijker leger kunnen platbombarderen zonder dat wij ons adequaat kunnen verdedigen.


Maar het verlies van banen - AI zal uiteindelijk sneller en beter produceren en beter aan onze wensen voldoen dan mensen met de technologie van nu. Ons ertegen verzetten zou net zo onzinnig zijn als boos worden dat hoefsmeden en andere ambachtslieden hun baan hebben verloren. Daarbij zou bestaanszekerheid niet af moeten hangen van of je baan kan krijgen maar van sterke sociale vangnetten zodat een zaken als een dak boven je hoofd of toegang tot zorg altijd beschikbaar zijn.


Maar de menselijke creativiteit wordt ons afgenomen - we kunnen altijd nog met kunst en ideeën komen, ook als daar commercieel minder aandacht voor is. Als je het doet voor de lol kun je dat nog steeds. Maar het is niet redelijk om mensen betere alternatieven te ontzeggen omdat jij vindt dat je hun geld zou moeten krijgen. Daarbij kan de mens nog steeds AI gebruiken om hun eigen ideeën makkelijker tot leven te laten komen in plaats van alleen passief AI-kunst consumeren. Digitale kunst is niet inherent minder goed dan fysieke kunst.


Maar AI steelt intellectueel eigendom- dit is niet helemaal waar. De AI gebruikt oudere werken maar combineert de elementen op een nieuwe manier. Dat is niet anders dan hoe menselijke kunstenaars dingen van elkaar overnemen, maar er nog steeds iets nieuws mee doen. Zelfs makers die synoniem staan (of stonden) voor creativiteit zoals Disney of Apple, leenden ideeën van het verleden zoals sprookjes of eerdere technologie.


Maar AI steelt onze persoonlijke gegevens - AI gebruikt inderdaad onze gegevens maar deze zijn niet gestolen. In de meeste gevallen geven wij die data vrijwillig weg door akkoord te gaan met privacyvoorwaarden, net zoals nodig is om gebruik te maken van Instagram.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Wij, de PvO!

Waar moet het heen met onze maatschappij? Onze politiek zegt aan een kant dat we het zelf maar uit moeten zoeken. Aan de andere kant horen we dat we het alleen redden als anderen gedwongen worden om j

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page